Сайт працює в тестовому режимі
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Громадські роботи як вид кримінального покарання

          Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

Покарання у виді громадських робіт відбувається за місцем проживання засудженого, останньому забороняється без погодження з уповноваженим органом з питань пробації виїжджати за межі України. Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям строкової служби.

Згідно наказу №272/5 від 29.01.2019 року «Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі» розділу VII пункту 3 Виконання покарання у виді громадських робіт засуджені зобов’язані:

  • додержуватися встановлених відповідно до закону порядку і умов відбування покарання;
  • сумлінно ставитися до праці;
  • працювати на визначених для них об’єктах і відпрацьовувати встановлений судом строк громадських робіт;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
  • з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

За порушення порядку та умов відбування покарання у виді громадських робіт, а також порушення громадського порядку, за яке засудженого було притягнуто до адміністративної відповідальності, до нього уповноваженим органом з питань пробації може бути застосоване застереження у виді письмового попередження про притягнення до кримінальної відповідальності.

Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у виді громадських робіт, уповноважений орган з питань пробації надсилає матеріали правоохоронним органам для відповідного реагування для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України.

Ухиленням від відбування покарання у виді громадських робіт є:

  • систематичне невиконання встановлених обов’язків, порушення порядку та умов відбування покарання, а також притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, які були вчинені після письмового попередження;
  • невихід більше двох разів протягом місяця на громадські роботи без поважних причин, а також допущення більше двох порушень трудової дисципліни протягом місяця, поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

Якщо місцезнаходження особи, засудженої до покарання у виді громадських робіт, невідоме працівник уповноваженого органу з питань пробації здійснює першочергові розшукові заходи.