Сайт працює в тестовому режимі
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради

Пасічнянська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу середньої освіти – директора Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради, який розташований за адресою: вул. Софії Галечко, 129, с. Пасічна, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, п\і 78432.

Умови оплати праці. Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки України  від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; інших нормативно-правових актів.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • документ, що підтверджує вільне володіння українською мовою;
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідка про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Документи для участі у конкурсі приймаються з 03 червня 2024 року з 9.00 год до 16.00 год (крім вихідних) за адресою: вул. Січових Стрільців, 69, с. Пнів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Термін подання документів – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти осіб, які відповідальні за прийом документів та надання додаткової інформації з питань проведення конкурсу.

Кричовська Тетяна Михайлівна, заступник начальника відділу освіти, Управління освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради

Тел.0681436509

e-mail: krichovska1986@ukr.net

Пуканюк Мирослава Дмитрівна, головний спеціаліст відділу освіти управління освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради

Тел.0974582416

       e-mail: myroslavapukanuk@gmail.com