Сайт працює в тестовому режимі
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» запрошує на навчання пільгові категорії громадян.

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», який є навчальним закладом вищої освіти, запрошує до навчання, на ДЕННУ та ЗАОЧНУ форму здобуття освіти, на ДЕРЖАВНІЙ та КОНТРАКТНІЙ основі, дітей та осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування та осіб з їх числа, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, та дітей з особливими освітніми потребами.

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» здійснює підготовку здобувачів:

 за освітнім ступенем МАГІСТР за спеціальностями: «Історія та археологія», «Економіка» (ОПП «Економіка та соціальна психологія», «Економіка і безпека бізнесу», «Інклюзивна економіка»), «Психологія» (ОПП «Реабілітаційна психологія»), «Публічне управління та адміністрування»;

 за освітнім ступенем БАКАЛАВР за спеціальностями: «Економіка» (ОПП «Економічна кібернетика»), «Соціальна робота» ( ОПП «Соціальний захист та реабілітація», ОПП322 «Соціальне забезпечення»), «Цифрові технології», «Психологія» (ОПП «Психологія», «Реабілітаційна психологія»), «Облік і оподаткування, фінанси,  банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ  готує ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ за спеціальностями: «Економіка», «Облік і страхування», «Соціальна робота», «Цифрові технології», «Фізична культура та спорт», «Психологія», та кваліфікований робітник за спеціальністю «Соціальний працівник».

В закладі створено безбар’єрне середовище для осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі для осібз категорії мало мобільної групи населення, надаються реабілітаційні послуги.