Сайт працює в тестовому режимі
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти – директора Пнівського ліцею Пасічнянської сільської ради

Пасічнянська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти – директора Пнівського ліцею Пасічнянської сільської ради, який розташований за адресою: вул. Січових Стрільців, 90, с. Пнів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, п/і 78431.

Умови оплати праці. Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних-правових актів.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

  1. заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  2. автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  3. копія паспорта громадянина України;
  4. копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  5. документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  6. копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  7. довідка про відсутність судимості;
  8. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  9. мотиваційний лист, складений у довільній формі;

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Документи для участі у конкурсі приймаються з 14 липня 2023 року  з 9.00 год до 16.00 год (крім вихідних) за адресою: вул. Січових Стрільців, 69,   с. Пнів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Термін подання документів – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти осіб, які відповідальні за прийом документів та надання додаткової інформації з питань проведення конкурсу.

Кричовська Тетяна Михайлівна, заступник начальника відділу освіти, Управління освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради

тел. 0681436509

e-mail: krichovska1986@ukr.net

Пуканюк Мирослава Дмитрівна, головний спеціаліст відділу освіти, Управління  освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради

тел. 0974582416

e-mail: myroslavapukanuk@gmail.com

Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знань законодавства у сфері загальної середньої освіти (знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р) у формі письмового тестування (30 хв);

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (30 хв);

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (10 хв).

Про дату, час і місце проведення конкурсу кандидатам буде повідомлено додатково після прийняття відповідного рішення.